VOORWOORD

KlankKleur is in 1987 klein begonnen als een initiatief van Lisette Buisman en Sietske Verheijden.
Na de eerste voorzichtige schreden in de openbaarheid is al gauw een stichting gevormd om kosten en opbrengsten af te kunnen zonderen van ‘het normale huishoudgeld’.
De doelstelling van KlankKleur is om kunstzinnige euritmie te brengen - bij voorkeur op plaatsen waar men niet aan euritmie toekomt. Soms zijn dat financiële redenen, soms ook hele praktische redenen. Ook op scholen en instituten waar wel euritmie aanwezig is, kan het kunstzinnige karakter een extra accent geven aan het euritmie-onderwijs.

Dit tournee heeft op een bijzondere manier bijgedragen aan de KlankKleur doelstellingen. We brachten euritmie naar plaatsten waar helemaal nooit of slechts zelden euritmiegroepen komen. Bovendien hebben we met het ingezamelde geld bescheiden kunnen bijdragen in de materiele behoefte van een startende Vrije School in Dassenberg, Zuid-Afrika.
KlankKleur kent een relatief groot aantal leden die al jaren met elkaar optrekt, naast diegenen die zich voor een beperkt aantal jaren hebben verbonden. De er mee gemoeide tijd is daarbij de kritieke factor. Een tournee van een week vergt veel oefenen door het hele jaar heen, zowel ieder voor zich als in groepsverband.

Tournee

Een euritmie tournee van twaalf dagen door Zuid-Afrika, door euritmiegezelschap KlankKleur. Voor dit reisverslag is bewust gekozen voor het perspectief van de belichter.
Er is door de euritmisten, de musici en de spreker ook een reisverslag-dagboek gemaakt waaraan iedereen een dag voor zijn rekening heeft genomen.
Hoewel afzonderlijk opgesteld, zouden beide verslagen elkaar goed kunnen aanvullen.

Het Weeskind en de Vogelvrouw

Het verhaal dat de basis vormt van de voorstelling is bewerkt door Lisette Buisman, naar het origineel van Herbert Hahn. Zij heeft het verhaal zowel taalkundig bewerkt als geschikt gemaakt voor de euritmie, onder toevoeging van een aantal toepasselijke beelden.
Voor de muziekale omlijsting werd gebruik gemaakt van muziek van Robert Schumann.
Een overzicht van de reisgenoten is achterin opgenomen

lees verder...