Klankkleur rondt af

29 september 2007

 

De cirkel is rond.

Klankkleur werd in 1987 opgericht als Euritmiegezelschap, waarna in 1988 de oprichting volgde van een gelijknamige stichting.

Nu - in 2007 - is het besluit gevallen de stichting op te heffen, het bescheiden positieve saldo op de bank te verdelen over een paar verwante instituties en initiatieven en overigens onze idealen niet te vergeten.


De Klankkleurleden kijken terug op een lange periode waarin vrijwel ieder jaar een tournee kon worden georganiseerd. Daarbij was het drijvende ideaal om euritmie te brengen naar scholen, instituten of fora waar men niet bekend is met (kunst)euritmie. Het aantal Vrije Scholen waar geen of nauwelijks euritmie kan worden gegeven is groter dan wenselijk. Het kunstzinnige element in de euritmie is op die plaatsen navenant onbekend. Ook op die plaatsen waar wel euritmie wordt verzorgd, is het vaak een extra impuls om een compleet verzorgde voorstelling aan te kunnen bieden. De vele voorstellingen brachten ons veelal naar Vrije Scholen en heilpedagogische instituten in Nederland en België. In een latere fase werden de tournees in Nederland een aantal keren gecombineerd met tournees naar Engeland en Wales, de Verenigde Staten (kort na 9/11) en naar Zuid Afrika. Een extra accent werd in Zuid Afrika aangebracht doordat we in staat waren geld te schenken voor de bouw van een Vrije School klaslokaal van de Dassenberg School.

Ook de Christengemeenschap en een paar lokale afdelingen van de Antroposofische Vereniging in Nederland hebben in de laatste jaren ingeschreven voor het weekspreuken programma.

Een volledig overzicht van alle voorstellingen is te vinden op onze website: www.klankkleur.org

Op het blad ‘affiches' staat onder de kop een link naar bezoekersstatistieken, waar is te lezen dat we in de loop der jaren 226 voorstellingen hebben gegeven en daarmee 21595 medemensen hebben bereikt.

Wie de moeite neemt en de affiches op de website over de jaren volgt, kan zien hoe het programma zich van jaar tot jaar ontwikkelde. Ons motto voor de doelgroep was steeds
“… geschikt voor personen van 7 tot 77 jaar” . In Vrije Schoolse termen zou men kunnen zeggen dat het leerplan in de vertelstof werd gevolgd. De afsluitende programma's in 2005 en 2006 met weekspreuken van Rudolf Steiner illustreren een afrondingspunt.

Niet alleen werd programmatisch een afronding bereikt. De Klankkleurleden die de vaste kern vormen hebben successievelijk ook andere wegen gezocht ter verwezenlijking van hun idealen.

Met degenen die aan Klankkleur hebben bijgedragen als euritmist, als financieel of organisatorische ondersteuner, als lokale organisator van voorstellingen, als musicus, spreker of als medereiziger op onze tochten, voelen we ons nog steeds zeer verbonden.

De cirkel is rond.